flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Роз'яснення щодо Закону України "Про судовий збір"

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної судової адміністрації України
7 грудня 2012 № 164


 

Перелік відомостей про судовий збір, що вносяться до автоматизованої системи документообігу суду в місцевих та апеляційних судах

 1.    Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір:

1.1.  за подання до суду (за довідником 1);

1.2.  за подання до господарського суду  (за довідником 2);

1.3.  за подання до адміністративного суду (за довідником 3);

1.4.  за видачу судами документів (за довідником 4);

1.4.1.кількість аркушів копій документів, виданих судом _____.

2.    Ціна позову, грн.   _________.

3.    Сума сплаченого судового збору, грн.   ________.

4.    Реквізити платіжного документу:

4.1.  Номер ___________;

4.2.  Дата   « _____»   ___________  20 _____ р.;

4.3.  Код банку (МФО)  ______________.

5.    Судовий збір не справляється (за довідником 5).

6.    Пільги щодо сплати судового збору (за довідником 6).

7.    Звільнено судом від сплати судового збору (частина 2 статті 8 Закону України «Про судовий збір»):

7.1.  Ухвала суду від « _____»   __________  20_____ р.;

7.2. Сума, грн.   _______.

8. Визначено судом недоплачену суму судового збору (частина 2 статті 6 Закону України "Про судовий збір"):

8.1. Ухвала суду від «_____»   _________  20_____ р.;

8.2. Сума, грн. ________.

9. Зменшено судом розмір судового збору (частина 2 статті 8 Закону України «Про судовий збір»):

9.1. Ухвала суду від « _____»   _________  20_____ р.;

9.2. Сума, грн.       _______.

10. Повернено судового збору (за довідником 7):

10.1. Ухвала суду від « _____»   ________  20_____ р.;

10.2. Сума, грн. ______.

 

Начальник управління

 

з питань судового діловодства                                              О. Є. Слоніцький

  

 

Довідник значень, які використовуються

    при внесенні відомостей щодо судового збору

 ДОВІДНИК  1 (до пункту 1.1.)

частина 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»

1) позовної заяви:

       майнового характеру

       немайнового характеру

2) позовної заяви:

       про розірвання шлюбу

       про поділ майна при розірванні шлюбу

3) заяви про видачу судового наказу

4) заяви у справах окремого провадження

5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

       позовної заяви немайнового характеру

       позовної заяви про відшкодування моральної шкоди

6) заяви про перегляд заочного рішення

7) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду

8) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

9) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

10) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

11) апеляційної скарги на судовий наказ

12) заяви про забезпечення доказів або позову

13) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

14) заяви про скасування рішення третейського суду

15) заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

16) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

 Інформація вноситься відповідно до змісту позовних вимог.

 

ДОВІДНИК  2 (до пункту 1.2.)

частина 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»

1) позовної заяви:

       майнового характеру

       немайнового характеру

2) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову

3) апеляційної скарги на рішення суду

4) касаційної скарги на рішення суду

5) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

6) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду

8) заяви про скасування рішення третейського суду

9) заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

10) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

11) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство

12) заяви про порушення справи про банкрутство

13) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом

14) заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство

15) заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

16) апеляційних і касаційних скарг у справі про банкрутство

 Інформація вноситься відповідно до змісту позовних вимог.
 

ДОВІДНИК  3 (до пункту 1.3.)

частина 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»

1) адміністративного позову:

          майнового характеру

         немайнового характеру

2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду

3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

4) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

5) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

6) апеляційної і касаційної скарг на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

7) заяви про забезпечення доказів або позову

8) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

 Інформація вноситься відповідно до змісту позовних  вимог.

 

ДОВІДНИК  4 (до пункту 1.4.)

частина 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»

1) за повторну видачу копії судового рішення

2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа

3) за роздрукування технічного запису судового засідання

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"

 

 ДОВІДНИК  5   (до пункту 5)

частина 2 статті 3 Закону України «Про судовий збір»

 1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом

 2) заяви про скасування судового наказу

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

4) заяви про поворот виконання судового рішення

5) заяви про винесення додаткового судового рішення

6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки

7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою

  України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей

 

ДОВІДНИК  6   (до пункту 6)

стаття 5 Закону України «Про судовий збір»

1) позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин

2) позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи

3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів

4) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги

6) позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину

6-1) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних із дискримінацією

7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп

10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

11) органи прокуратури - при здійсненні своїх повноважень

12) Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель

12-1) Державне агентство резерву України - у справах, що вирішуються на підставі законодавства про державний матеріальний резерв

13) Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України

14) позивачі - за подання позовів про уточнення списку виборців

15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

16) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять службу у військовому резерві, - за подання позовів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку

17) позивачі - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян

18) Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення

19) громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації - за подання позовів, з якими вони звертаються до суду

20) органи праці та соціального захисту населення - за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством

21) Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України та їх територіальні органи, Державна служба фінансового моніторингу України і Національний банк України - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів

22) уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку

23) позивачі - за подання позовів у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"

 

ДОВІДНИК  7   (до пункту 10)

частина 1 статті 7 Закону України «Про судовий збір»

1) зменшено розмір позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом

2) повернено заяви або скарги

3) відмовлено у відкритті провадження у справі

4) залишено заяву або скаргу без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням)

5) закрито провадження у справі