flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Мостиського районного суду

Львівської області

від «25» липня  2019 року № 65

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію з відмітками «Літер «М», та які можуть міститися в документах з організації діяльності Мостиського районного суду Львівської області

 

 1. Відомості, які можуть міститися в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рекомендації), що надсилаються до Мостиського районного суду Львівської області з ДСА України, ТУ ДСА України в Львівській області з питань ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних.
 2. Відомості, що можуть міститися в особових картках призовників і військовозобов’язаних суду.
 3. Відомості та документи, що утворюються під час організації роботи з питань бронювання військовозобов’язаних за судом в період мобілізації та на воєнний час відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час.
 4. Звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.
 5. Відомості та документи, що утворюються під час організації роботи з питань бронювання військовозобов’язаних за судом в період мобілізації та на воєнний час відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час.
 6. Відомості та документи, що утворюються під час організації роботи з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
 7. Відомості, що можуть міститися в керівних документах суду з питань ведення обліку призовників та військовозобов’язаних, а також мобілізаційної роботи.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом в.о.голови

Мостиського

районного суду

Львівської області

від 14.11.2017 р. № 61

 

ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності 

Мостиського районного суду Львівської області

 

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються в Мостиський районний суд  Львівської області Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та «Цілком таємно»).
 8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

      - які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

      - щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

      - з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

      - з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

      - стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

      - щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

     -  які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Відомості, які стосуються номенклатури справ суду  та архівної роботи суду.
 3. Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних.
 4. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 5. Відомості, які стосуються звернень громадян щодо роботи суду.
 6. Усі відомості, що стосуються судових справ та матеріалів і містяться в реєстраційних журналах, обліково-статистичних картках тощо.
 7. Усі відомості, внесені до  автоматизованої системи документообігу суду.
 8. Відомості з питань технічного захисту інформації та охорони:

      - відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які містять державну таємницю);

      - узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації об’єктів інформаційної діяльності, матеріалів їх обстеження та атестування;

      - відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньо-об’єктовий режим, технічне оснащення охорони об’єктів суду, розташування і характеристику посту охорони, об’єктових і параметрових систем відео спостереження і сигналізації.

 1. Усі відомості, які стосуються суддів та працівників апарату суду,  обґрунтованість запитів на які недоведена, і які можуть бути запитувані для впливу на них та/або унеможливлюють підтримання авторитету та неупередженості правосуддя.
 2. Інші документи і відомості, які можуть укладатися в Мостиському районному суді Львівської області або у вищестоящих установах і надсилатися в суд та які можуть містити інформацію,  що відповідає частині першій статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

    

Керівник апарату суду                                                              Л.С. Квасниця